Forfatter: Casper

Status på Corona 07/12-20


Som i nok har kunne læse og hører kom der nye stramninger på coronaen igen. Og desværre ligger vores bane i en af de påvirket kommuner og derfor skal vi nu lukke endnu engang.

“Steder, hvor der udøves idræts-, forenings- og fritidsaktiviteter, skal lukke alle indendørsarealer. Det gælder blandt andet lege- og badelande, idrætshaller, svømmehaller, trænings- og fitnesscentre, spillehaller og kasinoer og foreningslokaler.” Taget fra Coronasmitte.dk

Dette gælder pt frem til 3 Januar. Dette kan ses som en tidlig juleferie. Men lidt øv når nu det gik så godt.

Vi ønsker jer alle en god jul og godt nytår, og pas på jer selv og jeres familier.
Vi ses i 2021. 🙂


Bestyrelsen

Corona opdatering Nov/Dec 2020

Vi lukker nu klubben ned således det kun er medlemmer som må deltage på dagene. Dette gøres således at vi kan undlade mundbind.


En dag om måneden vil der så blive åbnet for evt gæster kan komme og kigge. Men denne dag skal der bæres mundbind.

Grundet vi der stadig er et forsamlingsforbud på mere end 10 personer skal der stadig tilmeldes via begivenhed på Facebook.

Fælles for alle dage må man kun komme såfremt man har tilmeldt sig på Facebook. Såfremt man er forhindret skal man melde sit afbud SENEST kl 12 på dagen. Dette er for evt andre kan tilmelde sig.

Ellers skal det indskærpes vi skal blive bedre til at bruge håndsprit osv således vi ikke smitter hinanden. Samt vi gør opmærksom på at folk skal blive hjemme ved sygdom eller man har været i kontakt med smittet personer.


Vi vil løbende opdaterer jer når der kommet nye udmeldinger fra regeringen.

Undskyldning til tidligere bestyrelse i RC Truckteam

Som alle jo nok ved, har vi været en større sag igennem hvor den tidligere bestyrelse har været mistænkt for at have snydt med pengene i klubkassen.

Dette var begrundet på flere personers udsagn og derfor blev der iværksat en ekstern undersøgelse med ekstern revisor. Svar fra denne var så kommet først på 2020 og vi i foreningen havde det oppe på en ekstraordinær generalforsamlingen august 2020. Her var det dog tydeligt at det ikke var det bedste kasserer arbejde, men vi er kun en frivillig forening og man har gjort det så godt man kunne. Vigtigst af alt manglede der ingen penge. Alle det beløb som der var tvivl om kunne spores tilbage til fælles busture til Midt Jylland banen, eller indkøb af bla container.

Så derfor valgte vi på generalforsamlingen at lukke sagen og lægge det hele bag os. Vi skal i RC Truckteam se fremad og vil gerne stå som en forening hvor der plads til alle på tværs af klubberne i danmark.Så derfor vil vi i bestyrelsen gerne have lov til at sige Undskyld til den tidligere bestyrelse, og hermed sige alt hvad som har været sket før 2020 er hermed lukket.

Vi skal allesammen se fremad og huske på vi er her for vores hobby og denne skal vi værne om! Og vi håber vi kan ses allesammen efter Coronaen.

Bestyrelsen RC-Truckteam 2020

Corona regler 25/10-20

Grundet corona igen er fremme kommer der nye regler på banen igen.

Maks 10 personer – dvs krav om tilmelding på Facebook og ingen besøgende. Flere end 10 personer vil blive smidt hjem.

Tilmeldingen på facebook er meget vigtig da det vil være denne vi bruger til at spore tilbage hvem der var sammen hvis der skulle komme corona mellem os.


Og som tidligere føler man sig syg skal man blive hjemme.

Fra og med onsdag d 28/10 skal alle alle skal bære mundbind.

Det mega øv men ja det er reglerne.
Bestyrelsen

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling


Dato: 9/8-2020

Klokken 16:00


Sted: Trucker Hallen, Snoldelev Bygade 26B, 4621 Gadstrup

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Valg af referat. 
  3. Bestyrelsen fortæller kort om hvad der er sket siden sidst. 
  4. Fremlæggelse af og godkendelse af regnskab for det forløbne regnskabsår. 
  5. Fremlæggelse af og godkendelse af budget for det kommende regnskabsår. 
  6. Fremlæggelse af revisors gennemgang af regnskaber fra 2013 til 2018. 
  7. Fremlæggelse af vedtægtsændringsforslag og afstemning om disse.
  8. Fremlæggelse af Morten sagen og afstemning om det videre forløb. 
  9. Eventuelt.