Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling


Dato: 9/8-2020

Klokken 16:00


Sted: Trucker Hallen, Snoldelev Bygade 26B, 4621 Gadstrup

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Valg af referat. 
  3. Bestyrelsen fortæller kort om hvad der er sket siden sidst. 
  4. Fremlæggelse af og godkendelse af regnskab for det forløbne regnskabsår. 
  5. Fremlæggelse af og godkendelse af budget for det kommende regnskabsår. 
  6. Fremlæggelse af revisors gennemgang af regnskaber fra 2013 til 2018. 
  7. Fremlæggelse af vedtægtsændringsforslag og afstemning om disse.
  8. Fremlæggelse af Morten sagen og afstemning om det videre forløb. 
  9. Eventuelt.